DUHOVNO SPREMLJANJE 2021

Orange and Brown Experimental Fashion Po

OSEBNO SPREMLJANJE Z DUHOVNIMI VAJAMI V VSAKDANJEM  ŽIVLJENJU

Dva mesečna sklopa bosta v aprilu in maju, dva pa jeseni v oktobru in novembru.

 

VSEBINA JESENSKEGA DELA:

NOTRANJI MIR V PRIJATELJSTVU Z JEZUSOM

PRIJAVA

 

Duhovno spremljanje pomaga pri hoji za Jezusom, ki je pot sprejemanja in odgovarjanja na Božjo zastonjsko in brezpogojno ljubezen. 

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM?

Globlji intimen odnos z Bogom v Jezusu, resničnem prijatelju, v Duhu, modrem vodniku in v Očetu dobrodošlico Doma. Dotaknila se me bo skrivnost Boga, s stvarnikom se bom srečal iz obličja v obličje; začutil celotno moč nežne navzočnosti. Velikodušnost med dvema, ki se imata rada (Dv 231).

Lahko pričakujem novo jasnost svojih hrepenenj, pristen mir in veselje, naraščajočo svobodo, da uredim svoje življenje za službo Bogu. Za spodbudo in usmeritev takšne rasti bomo uporabili duhovne vaje, ki so korenito odprte v mojo osebno zgodbo: moje želje in izkušnje. Duhovno spremljanje se bo dogajalo ob duhovnih vajah.

NAJBOLJ POTREBNO - ŽELJA, DA BI SE ODPRL BOGU.

Predvidoma bomo imeli nekaj skupnih srečanj po zoomu, vsak bo prejmal gradivo za osebno delo in imel možnost duhovnega spremljanja - osebnih pogovorov. Življenjska zgodba vsakega od nas je edinstvena, Bog nam lahko po drugem človeku (duhovnem spremljevalcu) pokaže na naše poslanstvo in nas povabi v spremembo. Kaj meniš?  Bi vstopil v to izkušnjo? Prijavi se: 

spiritual-direction.jpeg

O DUHOVNEM SPREMLJANJU

 

Duhovno spremljanje je prebujanje našega osebnostnega jedra za zaupen in intimen pogovor in sodelovanje z Bogom. Ustvarjeni smo po besedi. Ko se pogovarjamo počasi odkrivamo tudi Božjo govorico. On nam govori po vsem kar se dogaja v našem življenju. Stalno in nenehno. Vabi nas v pogovor in spoštljivo sodelovanje pri tem kar sam v ljubezni nenehno ustvarja in podarja. Ob bratu ali sestri spremljevalcu počasi prepoznavam in odkrivam Božjo govorico in začenjam z njo sodelovati. Tudi sveto pismo je nastalo na podoben način. Ob bratu in sestri, ki me poslušata in vabita, da zajemam iz Svetega Duha, ki nenehno moli v vsakem izmed nas, odkrivam svoj »peti evangelij«, ki ga Bog živi in piše skupaj z menoj. Skupaj prepoznavava njegovo navzočnost, se jo učiva sprejemati in z Njim sodelovati. Skupaj z Bogom se učiva sprejemati majhne in velike življenjske odločitve in najgloblja hrepenenja, ki jih Bog polaga v nas za podarjanje vsega, kar nam podarja. Kakšno vlogo ima duhovni spremljevalec? Na duhovnih vajah te kot spremljevalec predvsem aktivno poslušam, te sprejemam iz Božje roke in se zahvaljujem Svetemu Duhu, da te povezuje z Bogom, našim Očetom. Iz tega te kaj vprašam ali te spodbudim, da prideš do večje jasnosti, miru in prave izbire. Ob spremljevalcu odkrivam, da je vsa moja osebna zgodovina Božji dar in da Bog iz vsega slabega in težkega tudi dela dar in vir življenja zame in za vse, ki mi jih pošilja na pot. Pomaga mi sprejeti Njega v vsem, kar se mi v življenju dogaja znotraj in zunaj. Pomaga mi odkrivati in hvaležno sprejemati neskončno dragocenost moje poti in podarjenega življenja skupaj z drugimi. Ob njem prepoznavam dragocenost zastonjskosti in zahvaljevanja Zanj, zase, za bližnje in za celotno stvarstvo, ki je prostor srečanja in sprejemanja Njegove brezpogojne ljubezni, ki se mi podarja po vsem. Duhovni pogovor znotraj duhovnih vaj ni klepet ali razprava, ni podučevanje ali dajanje nasvetov. Je predvsem hvaležno, spoštljivo, pozorno, pristno in empatično poslušanje s strani spremljevalca, ki mi pomaga, da se lahko zavem, ubesedim in sprejmem svoje doživljanje v odnosu do Boga, sebe in drugih. To mi pomaga razločevati v katero smer me vabi Božji Duh, kaj si resnično želim in kaj je resnični smisel mojega dragocenega življenja. Glavna tema pogovora je moja osebna duhovna izkušnja, prepoznavanje govorice Božjega Duha, ki je v meni in me povezuje z vsem. Te se najbolj zavedam v osebnih molitvah o katerih se potem enkrat na dan med duhovnimi vajami pogovarjam s spremljevalcem. Kako se lahko pripravim na duhovni pogovor? Tako, da si na duhovnih vajah po vsaki molitvi zapišem glavna izkustva, ki so vedno sad srečanja dveh svobod: Božje Očetovske in moje. Po molitvi si zapišem glavne navdihe, ki se mi zdijo dani od Duha ter svoje čutenje in doživljanje le teh. Zapišem tudi glavne ovire in misli, ki so me oddaljevale, motile, zapirale ali silile v beg ter ustrezno čutenje. Pozoren sem na odnos, ki ga Bog želi graditi z menoj, takšnim kot sem in o tem zapišem svoje doživljanje in misli. Zelo koristi, da se priporočim Svetemu Duhu in mu pred pogovorom izročim sebe in spremljevalca. Zahvaljujem se mu za to možnost pogovora in poslušanja, odprtosti in sprejemanja, ki mi omogoča rasti v osebni in dejavni ljubezni do Njega, sebe in bližnjih. Zahvalim se, da lahko skupaj prepoznavam nenehno Božjo navzočnost in delovanje v meni, v drugih, zame in za vse, kar je Bog ustvaril, da bi me skupaj z drugimi povabil v svojo Božjo družino sinov in hčera, bratov in sester.